Logo DBOD Logo DBOD dBOD homepage Mail dBOD

projecten

Arrows
 

Pattex

‘Unity in Diversity’ daar ligt vaak het dilemma : sterke merkherkenning combineren met een goede presentatie van de individuele producten.

Henkel Asia vroeg dBOD te kijken in hoeverre het huidige branddesign grid zodanig aangepast kon worden waardoor er meer flexibiliteit zou komen. De oplossing bleek vrij simpel als doeltreffend. Door de toevoeging van een kleur ‘belt’  kreeg elk product zijn eigen kleur codering. Ook werd er gekeken naar de ordening in de iconen en pictogrammen die corresponderen met de kwaliteit van de verschillende producten. Het toepassen van zilveren elementen en sprekende illustraties kreeg het geheel een evenwichtige en overtuigende uitstraling.

 
Gallery:
3 foto's | 1 video

Categorie:
packaging design